orolic

Lista obrađenih lekcija iz analitičke geometrije - RAVAN:


 

Dužina duži

određivanje dužine duži ako su poznate dve njene krajnje tačke

Podela duži u datom odnosu

određivanje koordinate tačke koja deli duž u datom odnosu

Površina trougla

određivanje površine trougla ako su poznate koordinate temena

Jednačina prave

određivanje raznih oblika jednačine prave

Odnos pravih 

uspostavljanje odnosa između pravih pomoću koeficijenata pravca

Rastojanje tačke od prave

određivanje rastojanja tačke od prave

 

 

 

 

 

 

pitagora.jpg

Mi nikada ne postajemo matematičari, čak i ako naučimo napamet sve tuđe dokaze, ako naš um nije osposobljen da samostalno rešava postavljene probleme

R. Dekart


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.