orolic

Trigonometrija:


 

Osnovni trigonometrijski pojmovi

definisanje trigonimetrijskih funkcija, vrednosti trig funkcija za karakteristične uglove, trigonometrijske identičnosti

Z A D A C I

zadaci koji se rešavaju primenom trigonometrije
   
 

 

 

 
   
   

 

 

ojler.jpg

Matematičko viđenje sveta osećanja:

Nepoznati autor


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.