orolic

Đački radovi:


 

Geometrijsko mesto tačaka

Pod kojim uglom se vidi kružna linija iz date tačke.


 

Jovan Milojević, Filip Bogićević . . . 37  

Gimnazija Kruševac, 14.05.2023.


Geometrijsko mesto tačaka

Geometrijsko mesto temena parabole.


 

Lana Ivanović, Nevena Stefanović . . . 37  

Gimnazija Kruševac, 18.05.2023.


Geometrijsko mesto tačaka

Tačka iz koje se vide duži pod pravim uglom.


 

Anastasija Radonjić, Milica Đokić . . . 39  

Gimnazija Kruševac, 09.09.2023.


Dužina duži (tetive)

Dužina tetive između tangenti iz tačke na krug.


 

Vanja Đurić, Anja Basurić . . . 37  

Gimnazija Kruševac, 09.09.2023.


 

   

 

   

 

   

 

 

fibonaci.jpg

Svaki dobar matematičar je makar upola filozof, a svaki dobar filozof je makar upola matematičar.

G. Frege


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.