orolic


Prezentacije koje bi mogle biti od koristi:


www.geogebra.org   Odličan i besplatan matematički software

www.gimnazija.org.rs   Gimnazija Kruševac

www.matf.bg.ac.rs   Matematički fakultet Beograd

www.pmf.ni.ac.rs   Matematički fakultet Niš

www.pmf.kg.ac.rs   Matematički fakultet Kragujevac 

www.pmf.uns.ac.rs   Matematički fakultet Novi Sad

www.nb.rs   Narodna biblioteka Srbije

www.dms.rs   Društvo matematičara Srbije

www.arhimedes.co.rs   Društvo matematičara Arhimedes

www.mg.edu.rs   Matematička gimnazija

www.rg.edu.rs   Računarska gimnazija

www.psc.ac.rs   Istraživačka stanica Petnica

www.mpn.gov.rs   Ministarstvo prosvete

 

ojler.jpg

Matematika – to je jezik kojim govore sve prirodne nauke .
Ne postoji nijedna matematička oblast, ma kako ona apstraktna bila, koja se ne bi mogla primeniti na pojave realnog sveta.

N. Lobačevski


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.