orolic

Lista urađenih zadataka iz analitičke geometrije:


 

Uslov normalnosti

određivanje jednačine prave koja sadrži datu tačku i normalna je na datu pravu

Površina trougla

određivanje površine trougla ograničenog datim pravama
Rešavanje trougla (1) određivanje koordinata tačke C ako su poznate jednačine stranice AB, simetrale ugla B i visine iz temena C
   
nastaviće se........

 

 
   
   
   

 

 

ojler.jpg

Matematičko viđenje sveta osećanja:

Nepoznati autor


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.