orolic

Aplet trigonometrijske funkcije (tgx, ctgx): klikom na odgovarajuću dugmad mogu se prikazati i sakriti funkcije y=tgx i y=ctgx. Promenom odgovarajućih parametara, menja se i izgled grafika trigonometrijskih funkcija.

 

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Funkcija je pravilo pomoću koga se svaki element jednog skupa preslikava u tačno jedan element drugog skupa.

Domen je skup svih realnih vrednosti za koje su sve operacije u analitičkom izrazu, kojim je funkcija zadata, izvodljive tj. skup svih realnih vrednosti za koje dati izraz ima smisla (x). Domen funkcije y=tgx je (-pi/2+k*pi, pi/2+k*pi), a funkcije y=ctgx je (k*pi, (k+1)*pi).

Kodomen je skup svih vrednosti funkcije (y). Kodomen trigonometrijskih funkcija oblika y=tgx i y=ctgx je skup realnih brojeva.

Osobine trigonometrijskih funkcija se ispituju na intervalu koji je određen periodom funkcije.

Trigonometrijske funkcije y=tgx i y=ctgx su pi periodične.

 

Aplet možete otvoriti sa linka: TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE (tgx, ctgx)

 

pitagora.jpg

Matematičko viđenje sveta osećanja:

Nepoznati autor


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.