orolic

Aplet trigonometrijske funkcije (sinx, cosx): klikom na odgovarajuću dugmad mogu se prikazati i sakriti funkcije y=sinx i y=cosx. Promenom odgovarajućih parametara, menja se i izgled grafika trigonometrijskih funkcija.

 

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Funkcija je pravilo pomoću koga se svaki element jednog skupa preslikava u tačno jedan element drugog skupa.

Domen je skup svih realnih vrednosti za koje su sve operacije u analitičkom izrazu, kojim je funkcija zadata, izvodljive tj. skup svih realnih vrednosti za koje dati izraz ima smisla (x). Domen trigonometrijskih funkcija y=sinx i y=cosx je skup realnih brojeva.

Kodomen je skup svih vrednosti funkcije (y). Kodomen trigonometrijskih funkcija oblika y=asin(bx+c) i y=acos(bx+c) je [-a, a].

Osobine trigonometrijskih funkcija se ispituju na intervalu koji je određen periodom funkcije.

Trigonometrijske funkcije y=sinx i y=cosx su 2pi periodične, a period funkcija oblika y=asin(bx+c) i y=acos(bx+c) je 2pi / IbI.

 

Aplet možete otvoriti sa linka: TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE (sinx, cosx)

 

laplas.jpg

Matematika – to je jezik kojim govore sve prirodne nauke .
Ne postoji nijedna matematička oblast, ma kako ona apstraktna bila, koja se ne bi mogla primeniti na pojave realnog sveta.

N. Lobačevski


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.