orolic

Funkcije:


 

Kvadratna funkcija

Vizualizacija kvadratne funkcije i praćenje promena na grafiku sa promenom parametara

Eksponencijalna funkcija

Vizualizacija eksponencijalne funkcije i praćenje promena sa promenom parametara

Logaritamska funkcija

Vizualizacija logaritamske funkcije i praćenje promena na grafiku sa promenom parametara
Eksponencijalna i logaritamska funkcija

Upoređivanje eksponencijalne i logaritamske funkcije i praćenje promena na grafiku

Funkcija y=x^k

Vizualizacija stepene funkcije i praćenje promena na grafiku sa promenom parametara

Trig funkcije (sinx, cosx)

Vizualizacija trig funkcija i praćenje promena na grafiku sa promenom parametara

Trig funkcije (tgx, ctgx)

Vizualizacija trig funkcija i praćenje promena na grafiku sa promenom parametara

Inverzne trig funkcije

Vizualizacija inverznih trigonometrijskih funkcija i njihovo upoređivanje

 

 

ojler.jpg

Mi nikada ne postajemo matematičari, čak i ako naučimo napamet sve tuđe dokaze, ako naš um nije osposobljen da samostalno rešava postavljene probleme

R. Dekart


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.