orolic

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Analitička geometrija proučava geometriju po principima algebre.

Svaka tačka u ravni može se predstaviti pomoću x i y koordinata: A (xy).

Elipsa je skup svih tačaka jedne ravni čiji je zbir rastojanja od dve fiksirane tačke konstantan.  Fiksirane tačke (F1 i F2) nazivaju se žiže. 

Prava i elipsa koje pripadaju istoj ravni mogu imati 2 zajedničke tačke, 1 zajedničku tačku ili nijednu.

Prava koja sa elipsom ima 1 zajedničku tačku naziva se tangenta. Uslov da prava bude tangenta u odnosu na elipsu naziva se uslov dodira i prikazan je u apletu, a može se dobiti iz rešavanja sistema dve jednačine (jednačina prave i jednačina elipse) tako da taj sistem ima samo jedno rešenje, zato što je samo jedna tačka zajednička. Uslov za to je da u sistemu bude ispunjeno D = 0 (uslov za diskriminantu i jedno rešenje iz kvadratnih jednačina).

 

Aplet možete otvoriti sa linka: ELIPSA I TANGENTA ili pogledajte ispod...

 


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.