orolic

Aplet centralna simetrija: klikom na def. dobićete definiciju centralne simetrije (prikaz možete sakriti klikom na samu definiciju). Klikom na Konstrukcija A dobićete tačku koja je centralnosimetrična tački A u odnosu na tačku O. Tačke A i O možete pomerati i pratiti promene. Dugmad 1 i 2 objašnjavaju postupak konstrukcije. Klikom na odgovarajuću dugmad dobićete odgovarajuće akcije (trougao, strelica). Pomerajte tačke u različite položaje kako bi ste pratili promene u centralnosimetričnoj figuri. Dugme RESET vraća aplet na početak...

 

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Centralna simetrija je preslikavanje u odnosu na tačku.

Centralna simetrija je izometrija ravni.

Izometrijom se figure preslikavaju u podudarne figure.

Izometrija čuva rastojanje, raspored i kolinearnost tačaka.

Figura je centralnosimetrična ukoliko se može preslikati u samu sebe u odnosu na neku tačku. Ta tačka se naziva centar simetrije figure.

Centralna simetrija je direktna izometrija ravni (ne menja se orijentacija tačaka).

 

Aplet možete otvoriti sa linka: CENTRALNA SIMETRIJA

 

hipatija.jpg

Svaki glupan može stvari činiti većima, složenijima i nasilnijima. Potrebna je trunka genijalnosti i puno hrabrosti za kretanje u suprotnom smeru.

A. Einstein


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.