orolic

Aplet rotacija: klikom na def. dobićete definiciju rotacije (prikaz možete sakriti klikom na samu definiciju). Klikom na Konstrukcija A dobićete tačku koja je rotacijom preslikana tačka A za usmereni ugao alfa u odnosu na tačku O. Tačke A i O i ugao alfa možete pomerati i pratiti promene. Dugmad 1, 2 i 3 objašnjavaju postupak konstrukcije. Klikom na odgovarajuću dugmad dobićete odgovarajuće akcije (trougao, strelica). Pomerajte tačke u različite položaje kako bi ste pratili promene u rotiranoj figuri. Dugme RESET vraća aplet na početak...

 

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Rotacija je preslikavanje u odnosu na tačku (centar rotacije) i usmereni ugao.

Rotacija je izometrija ravni.

Izometrijom se figure preslikavaju u podudarne figure.

Izometrija čuva rastojanje, raspored i kolinearnost tačaka.

Rotacija je direktna izometrija ravni (ne menja se orijentacija tačaka).

 

Aplet možete otvoriti sa linka: ROTACIJA

 

euklid.jpg

Mi nikada ne postajemo matematičari, čak i ako naučimo napamet sve tuđe dokaze, ako naš um nije osposobljen da samostalno rešava postavljene probleme

R. Dekart


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.