orolic

Aplet osna simetrija: klikom na def. dobićete definiciju osne simetrije (prikaz možete sakriti klikom na samu definiciju). Klikom na Konstrukcija A dobićete tačku koja je osnosimetrična tački A u odnosu na pravu određenu tačkama M i N. Tačke A, M, N možete pomerati i pratiti promene. Dugmad 1 i 2 objašnjavaju postupak konstrukcije. Klikom na odgovarajuću dugmad dobićete odgovarajuće akcije (trougao, strelica). Pomerajte tačke u različite položaje kako bi ste pratili promene u osnosimetričnoj figuri. Dugme RESET vraća aplet na početak...

 

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Osna simetrija je preslikavanje u odnosu na pravu.

Osna simetrija je izometrija ravni.

Izometrijom se figure preslikavaju u podudarne figure.

Izometrija čuva rastojanje, raspored i kolinearnost tačaka.

Figura je osnosimetrična ukoliko se može preslikati u samu sebe u odnosu na neku pravu. Ta prava se naziva osa simetrije figure.

Osna simetrija je indirektna izometrija ravni (menja se orijentacija tačaka).

 

Aplet možete otvoriti sa linka: OSNA SIMETRIJA

 

 

fibonaci.jpg

Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje. Žalim što nemaju svoje.

N. Tesla


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.