orolic

Aplet Ojlerova prava: klikom na odgovarajuću dugmad mogu se prikazati centar opisane kružnice, težište i ortocentar, a mogu se i sakriti klikom na odgovarajuće dugme X.  Pomeranjem tačaka A, B i C u kombinaciji sa pomenutim tačkama, može se prikazati koja tačka je uvek u oblasti trougla, a koje mogu biti van. Prikazom sve tri značajne tačke, pojavljuje se Ojlerova prava. Dugme RESET vraća aplet na početak...

 

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Ojlerova prava sadrži centar opisane kružnice, težište i visinu svakog trougla.

Centar opisane kružnice se nalazi u preseku simetrala stranice.

Simetrala stranice je normalna na stranicu i deli je na dva jednaka dela.

Težište trougla se nalazi u preseku težišnih linija.

Težišna linija je duž koja spaja teme i sredinu naspramne stranice.

Težište deli težišnu duž u razmeri 2 : 1.

Ortocentar se nalazi u preseku visina.

Visina je duž koja spaja teme i podnožje normale naspramne stranice.

 

Aplet možete otvoriti sa linka: OJLEROVA PRAVA

 

 

ojler.jpg

Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje. Žalim što nemaju svoje.

N. Tesla


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.