orolic

Aplet translacija: klikom na def. dobićete definiciju translacije (prikaz možete sakriti klikom na samu definiciju). Klikom na Konstrukcija A dobićete tačku koja je translacijom preslikana tačka A za vektor u. Tačku A i vektor u možete pomerati i pratiti promene. Klikom na odgovarajuću dugmad dobićete odgovarajuće akcije (trougao, strelica). Pomerajte tačke u različite položaje kako bi ste pratili promene u transliranoj figuri. Dugme RESET vraća aplet na početak...

 

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Translacija je preslikavanje u odnosu na vektor.

Translacija je izometrija ravni.

Izometrijom se figure preslikavaju u podudarne figure.

Izometrija čuva rastojanje, raspored i kolinearnost tačaka.

Translacija je direktna izometrija ravni (ne menja se orijentacija tačaka).

 

Aplet možete otvoriti sa linka: TRANSLACIJA

 

euklid.jpg

Svaki glupan može stvari činiti većima, složenijima i nasilnijima. Potrebna je trunka genijalnosti i puno hrabrosti za kretanje u suprotnom smeru.

A. Einstein


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.